ОДРЖАВАЊЕ

 

Предузеће врши услуге чишћења и одржавања просторија.

 

За информације о услугама и заказивању термина потребно је доћи на адресу Трг Светог Саве бб Жабаљ.