ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

 

 

ЈКП “Услуге и одржавање” Жабаљ, врши сахрањивања и услуге одржавања гробних места по захтеву корисника на гробљима у Чуругу, Жабљу и Госпођинцима.

 

Предузеће не врши продају погребне опреме.

 

За сахрањивања и информације о услугама, потребно је доћи на гробље сваког радног дана од 08.00-13.00 часова или позвати на број 021/832-184 и 064/898-10-72.