ЦЕНОВНИК

ЦЕНОВНИК ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

Редни број Назив услуге Цена
1. Ископ и укоп једног гробног места 4.400,00
2. Ископ и укоп гробног места за дете до 5 године без накнаде
3. Трошкови сахране за умрлог (ископ, укоп, коришћење капеле и закуп на 10 година) – за једно гробно место 14.300,00
4. Закуп гробног места за умрлог 7.700,00
5. Продужење (обнова) закупа за умрлог на 10 година 5.500,00
6. Закуп једног гробног места за живота на 10 година 11.000,00
7. Продужење (обнова) закупа за живота на 10 година 5.500,00
8. Закуп за костурницу за два гроб.места на 10 година 33.000,00
9. Продужење (обнова) закупа за костурницуза 2 гробна места на 10 година 16.500,00
10. Закуп за костурницу за 4 гробна места на 10 година 44.000,00
11. Продужење (обнова) закупа за костурницу за 4 гробна места на 10 год. 22.000,00
12. Закуп за костурницу за 6 гробних места на 10 година 66.000,00
13. Продужење (обнова) закупа за костурницу за 6 гробних места на 10 год. 33.000,00
14. Отварање костурнице и сахрана умрлог 6.600,00
15. Чишћење костурнице 11.000,00
16. Ексхумација посмртних остатака умрлог 44.000,00
17. Коришћење капеле 2.200,00
18. Наплата накнаде за извођење радова каменорезаца на гробљу:- за један дан извођења радова 1.100,00
  За постављање једног споменика ( за најдуже 3 радна дана) 3.300,00
  Паушално за целу годину 33.000,00
19. Уређење гробног места по захтеву закупца- једнократно


825,00
  Паушално за целу годину (сезонски четири пута) 2.750,00
Трошкови за умрлог који није имао пребивалиште на територији општине Жабаљ
20. Ископ и укоп једног гробног места 11.000,00
21. Ископ и укоп гробног места за дете до 5 године без накнаде
22. Трошкови сахране за умрлог(ископ, укоп, коришћење капеле и закуп на 10 година) – за једно гробно место 33.000,00
23. Закуп гробног места за умрлог 16.500,00
24. Продужење (обнова) закупа за умрлог на 10 година 11.000,00
25. Закуп једног гробног места за живота на 10 година 22.000,00
26. Продужење (обнова) закупа за живота на 10 година 11.000,00
27. Закуп за костурницу за два гроб.места на 10 година 44.000,00
28. Продужење (обнова) закупа за костурницу за 2 гробна места на 10 година 22.000,00
29. Закуп за костурницу за 4 гробна места на 10 година 66.000,00
30. Продужење (обнова) закупа за костурницу за 4 гробна места на 10 год. 33.000,00
31. Закуп за костурницу за 6 гробних места на 10 година 88.000,00
32. Продужење (обнова) закупа за костурницу за 6 гробних места на 10 год. 44.000,00
33. Отварање костурнице и сахрана умрлог 11.000,00
34. Чишћење костурнице 11.000,00
35. Ексхумација посмртних остатака умрлог 44.000,00
36. Коришћење капеле 5.500,00

ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

Редни број Назив услуге Цена за прву зону(са ПДВ-ом) Цена за другу зону(са ПДВ-ом)
1. Тезга / m 90,00 60,00
2. Камп кућица 3 m 240,00 240,00
3. Возило са робом путничко 180,00 180,00
4. Возило са робом теретно мање од 2,5 t 360,00 360,00
5. Возило са робом теретно веће од 2,5 t 480,00 480,00
6. Већа приколица (камионска или тракторска) 360,00 360,00
7. Мања приколица (тракторска или шпедитери) 240,00 240,00
8. Ауто приколица и тракторски кавез 180,00 180,00
9. Коцка / m 60,00 36,00
10. Тезга већа закуп на годину дана 8.400,00 6.000,00
11. Тезга мања закуп на годину дана 6.240,00 4.800,00
12. Коцка m закуп на годину дана 1.800,00 1.200,00

* Прва зона обухвата пијаце у Жабљу и Чуругу
* Друга зона одухвата пијаце у Ђурђеву и Госпођинцима

ЦЕНОВНИК ВАШАРСКИХ УСЛУГА

Редни број Назив услуге Цена( са ПДВ-ом)
1. Крупна стока (коњ, крава, бик) 120,00
2. Крмача, теле, утовљена свиња 84,00
3. Прасе, овце, јаре 36,00
4. Приколица већа од 2,5 t (сено, итд.) 360,00
5. Приколица мања од 2,5 t (сено, итд) 240,00
6. Запрежна кола, ауто приколица 180,00
7. Улаз већег теретног возила 240,00
8. Улаз путничког возила 120,00
9. Штанд занатлија, посластичара и сл. по 1 метру дужном 180,00
10. Већи шатор 2.400,00
11. Угоститељска продаја пића 600,00
12. Ћевабџиница са продајом пића 840,00
13. Чардак по једном дужном метру 60,00
14. Продајно место m 120,00
15. Годишњи закуп m 1.500,00

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ВАНРЕДНЕ ВАШАРЕ, МАНИФЕСТАЦИЈЕ И СЕОСКЕ СЛАВЕ

Редни број Назив услуге Цена за прву зону(са ПДВ-ом) Цена за другу зону(са ПДВ-ом)
1. Спид 30.000,00 15.000,00
2. Аутодром 30.000,00 15.000,00
3. Хали-гали 180,00 180,00
4. Велики рингишпил 10.000,00 5.000,00
5. Ауто воз-конвој 15.000,00 7.500,00
6. Ваздушна тврђава 15.000,00 7.500,00
7. Мали воз, мали рингишпил, мали хеликоптер 10.000,00 5.000,00
8. Гума за скакање 4.000,00 2.000,00
9. Апарат за кокице и продаја семенки 1.500,00 750,00
10. Забавне игре (флипери, аутомати, и сл. по комаду, моторићи и аутомобили у покрету 1.000,00 500,00
11. Аутомат за вађење цигара и сл. 1.500,00 750,00
12. Смешна огледала, кућа страха и сл. по дужном метру 1.000,00 500,00
13. Стрељана, тип-топ по дужном метру 800,00 400,00
14. Роштиљ по дужном метру 1.000,00 500,00
15. Угоститељски шатор без хране по 1м2 200,00 100,00
16. Угоститељски шатор са роштиљем и пићем по 1м2 250,00 125,00
17. Остала продаја робе и услуга по дужном метру 500,00 250,00

* Прва зона обухвата пијаце у Чуругу и Госпођинцима
* Друга зона одухвата пијаце у Ђурђеву и Жабљу

ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ УСЛУГА

Редни број Назив услуге Цена( са ПДВ-ом)
1. Кошење траве м² (јавне површине) 8,80
2. Кошење траве м² (физичка и правна лица и приватне површине) 9,60
3. Чишћење м² (јавне површине) 8,80
4. Чишћење м² (физичка и правна лица и приватне површине) 9,60
5. Грабљење и сакупљање траве и лишћа м² (јавне површине) 8,80
6. Грабљење и сакупљање траве и лишћа м² (физичка и правна лица и приватне површине) 9,60
7. Чишћење снега м² (јавне површине) 24,00
8. Услуге чишћења и одржавања простора (радни сат) 180,00