Date: 08 May 2014
Cat: ПИЈАЦЕ

Продавци са ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ, сваке календарске године склапају Уговор о коришћењу пијачних тезги/коцка, а поред тога имају обавезу да плаћају пијачну таксу по утврђеном ценовнику. За склапање Уговора, заинтересовани продавци морају да прикажу доказе о томе да имају својство продавца, што подразумева један од следећих услова:

  • Решење Агенције за привредне регистре о регистрованој радњи,
  • Потврда о регистрованом газдинству,
  • Доказ да као физичко лице у виду занимања обавља професију слободне делатности,
  • Изјава да као физичко лице продаје своје половне ствари.
НАСЕЉЕНО МЕСТО РАДНО ВРЕМЕ ДАНИ У НЕДЕЉИ АДРЕСА
ЧУРУГ 07.00-12.00 часова уторак и субота Николе Тесле бб
ЖАБАЉ 07.00-12.00 часова понедељак и четвртак Трг Светог Саве бб
ЂУРЂЕВО 07.00-12.00 часова среда и субота Светосавска бб
ГОСПОЂИНЦИ 07.00-12.00 часова среда Краља Петра I бб