Date: 08 May 2014
Cat: ГРОБЉА

ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ управља гробљима у три насељена места општине Жабаљ (Чуруг, Жабаљ и Госпођинци), што подразумева:

  • одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу истих;
  • сахрањивање покојника;
  • одржавање спомен обележја и пасивних гробаља и
  • вршење погребних услуга.

У насељеном месту Ђурђево, гробљима управљају црквене заједнице.
Службa JКП-а брине о одржавању гробаља, изношењу смећа и осталим пословима у склопу одржавања опреме и објеката на њима. Taкoђe, Служба се свакодно брине о хигијени комплетне површине гробаља, уређењу и одржавању зелених површина и осталог растиња.

РАДНО ВРЕМЕ

НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛЕТЊЕ ЗИМСКО АДРЕСА
ЧУРУГ 7.00-18.00 часова 8.00-17.00 часова Змај Јовина бб
ЖАБАЉ 7.00-18.00 часова 8.00-17.00 часова Светог Николе бб
ГОСПОЂИНЦИ 7.00-18.00 часова 8.00-17.00 часова Краља Петра I бб