ЈАВНА НАБАВКА 01/2018

«Набавка моторног горива за период од годину дана од дана закључења уговора-по спецификацији»

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора јнмв 01-2018

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА 01/2017

«Набавка моторног горива за период од годину дана од дана закључења уговора-по спецификацији»

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока за подношење пријаве -ЈН 01-2017

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора јнмв1

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА 04/2016

“Пројектно техничка документација (пијаца)”

Позив за подношење понуда ЈН 04-2016

Конкурсна документација пијаце

Одлука о додели уговора ЈН 04-2016

ЈАВНА НАБАВКА 03/2016

“Пројектно техничка документација (вашар)”

Позив за подношење понуда ЈН 03-2016

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора ЈН 03-2016

ЈАВНА НАБАВКА 02/2016

«Набавка моторног горива за период од годину дана од дана закључења уговора-по спецификацији»

Позив за подношење понуда ЈН 02-2016

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 02-2016

ЈАВНА НАБАВКА 01/2016

“Израда софтвера за модернизацију канцеларијског пословања”

Позив за подношење понуда 01-2016

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора ЈН 01-2016

ЈАВНА НАБАВКА 01/2015

«Набавка моторног горива за период од годину дана од дана закључења уговора-по спецификацији»

Позив за подношење понуда ЈН 01-2015

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора ЈН 01-2015

ЈАВНA НАБАВКA 02/14

«Набавка моторног горива-по спецификацији»

Одлука о покретању ЈН 02-2014

Позив за подношење понуда ЈН 02-2014

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора ЈН 02-2014

ЈАВНA НАБАВКA 01/14

«Набавка моторног горива за период од годину дана од дана закључења уговора-по спецификацији»

Позив за подношење понуда ЈН 01-2014

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора ЈН 01-2014