НАДЗОРНИ ОДБОР:

 

  1. ГОРАН БУБАЛО-ПРЕДСЕДНИК
  2. ПЕТАР СИМИЋ-ЧЛАН
  3. АЛЕКСАНДАР КОСОВАЦ-ЧЛАН

 

Директор
Милица Миличевић,
Email: milica429@gmail.com
tel. 021/832-173
MILICA

Технички директор
Горан Иђидов,
Email: idjidov.goran@gmail.com
тел. 021/832-184
GORAN

Руководилац радне јединице „Административно-технички послови“
Весна Плавшић,
Email: vesnaplavsic@open.telekom.rs
тел. 021/832-246
VESNA

Руководилац радне јединице „Јавне површине“
Весна Стјепановић,
Email: v.stjepanovic61@gmail.com
тел. 021/832-184
VESNA STJEPANOVIC

Руководилац радне јединице „Услуге, пијаце и вашари“
Немања Кенић,
Email: nemanjakenic@yahoo.com
тел. 021/832-184

Руководилац радне јединице „Гробља“ 
Зоран Симичић,
Email: zoran.simicic66@gmail.com
тел. 021/832-184
Zoran

 

 

 

Редни број Назив услуге Функција
1. Милица Миличевић Директор
2. Горан Иђидов Технички директор
3. Весна Плавшић Шеф рачуноводства
4. Немања Кенић Руководилац РЈ-Услуге, пијаце и вашари
5. Зоран Симичић Руководилац РЈ-Гробља
6. Весна Стјепановић Руководилац РЈ-Јавне површине
7. Душан Сладојевић Референт за обрачун зарада
8. Сандра Крајнов Благајник
9. Владимир Балог Инкасант
10. Драгана Билић Инкасант
11. Здравко Вујић Комунални радник
12. Ранко Јанковић Комунални радник
13. Ненад Вученовић Комунални радник
14. Стеван Дејановић Комунални радник
15. Милорад Петровић Комунални радник
16. Иван Дујин Комунални радник
17. Горан Берић Комунални радник
18. Никола Мишковић Комунални радник
19. Ивана Радомир Комунални радник
20. Предраг Чупић Комунални радник
21. Јоца Фан Комунални радник
22. Ђорђе Павлов Комунални радник
23. Радослав Борђа Комунални радник
24. Тибор Варга Комунални радник
25. Сава Крајнов Комунални радник
26. Дејан Поповић Комунални радник
27. Саболч Јухас Комунални радник
28. Горан Дабић Комунални радник
29. Даринка Тривуновић Спремачица